PERSONDATAPOLITIK 

Dette er persondatapolitik dateret den 23.05.2022

 

Denne politik beskriver, hvordan Normann Copenhagen ApS indsamler og behandler de personoplysninger, 

som du afgiver til os, eller som vi indsamler om dig via Normann Copenhagen ApS hjemmeside

 

Ved personoplysninger forstås i denne persondatapolitik enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Dette vil med andre ord sige enhver oplysning, der direkte eller indirekte kan henføres til dig.


1. KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DEN DATAANSVARLIGE 
1.1 Normann Copenhagen ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 
1.2 Normann Copenhagen ApS har fælles dataansvar med Meta, for personoplysninger, der indsamles ved hjælp af Meta’s analyseværktøj, når du besøger vores Facebookside. Læs mere under pkt. 2.4. 
1.3 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 5, kan du kontakte kundeservice: 

NORMANN COPENHAGEN APS  
Niels Hemmingsens Gade 12 
DK-1153 København K 
CVR. nr. 10008824  
Tlf. nr.: +45 35 55 44 59 
E-mail: [email protected]


2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN? 
2.1 Brug af cookies på vores hjemmeside
Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om din brug af hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om den enhed du bruger til at besøge hjemmesiden. Vi indsamler ligeledes oplysninger om, hvilke varer og ydelser du klikker på og lægger i kurven. Oplysningerne indsamles ved brug af cookies, når du giver samtykke til det via vores cookiebanner. Læs mere i vores cookiepolitik.
2.1.1. Formålet er: 
2.1.1.1 at udarbejde statistik, så vi kan analysere, hvordan vores kunder bruger og færdes på vores hjemmeside, så vi kan optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, 
2.1.1.2 at give dig forslag til produkter, som vi tror, at du kan være interesseret i, på vores hjemmeside, og  
2.1.1.3 at foretage markedsføring af vores produkter over for dig, herunder via Facebook, Instagram, YouTube og Google, samt.
2.1.1.4 at forbedre sikkerheden på vores hjemmeside. 
Vores behandling er begrænset til de personoplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af ovenstående formål. 

2.1.2 Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er: 
2.1.2.1 Du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a. 

2.2 Køb
Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om købstidspunkt, hvilke produkter du køber og eventuelt returnerer, levering, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.  
2.2.1 Formålet er: 
2.2.1.1 at vi kan oprette dig som kunde og levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, og  
2.2.1.2 at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere,  
2.2.1.3 at forhindre svig, og  
2.2.1.4 at vi kan overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. 
Vores behandling er begrænset til de personoplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af ovenstående formål.

2.2.2 Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er:
2.2.2.1 Behandlingen af personoplysninger er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en aftale, som du er part i, og gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for     indgåelse af en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. 
2.2.2.2 Behandlingen af personoplysninger er nødvendig af hensyn til at forhindre svig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f 
2.2.2.3 Behandlingen af personoplysninger er nødvendig af hensyn til bogføring og regnskab, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c 

2.3 Nyhedsbrev
Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og IP-adresse. Vi indsamler også oplysninger om, hvornår du tilmeldte dig nyhedsbrevet, hvornår du afmeldte dig nyhedsbrevet, samt oplysning om hvor, og hvornår du åbner nyhedsbrevet, og om der klikkes på links.  
2.3.1 Formålet er: 
2.3.1.1 at kunne levere nyhedsbreve til dig, 
2.3.1.2 at udarbejde statistik til brug for optimering af nyhedsbrevene, og til markedsføring af vores ydelser, samt 
2.3.1.3 at kunne dokumentere dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet.Vores behandling er begrænset til de personoplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af ovenstående formål. 

2.3.2 Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er: 
2.3.2.1 Ved udsendelse af markedsføringsmateriale har du givet samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål, jf. databeskyttelsesforordningen art 6, stk. 1, litra a. 
2.3.3 Din e-mailadresse opbevares så længe du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Nyhedsbrevene kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er findes i alle nyhedsbreve, du modtager fra os. Har du rettelser til dine kontaktoplysninger, kan du til enhver tid ændre disse ved enten at afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen eller ved at kontakte os på [email protected]

2.4 Sociale medier
Når du besøger vores Facebookside, skal du være opmærksom på, at vi bruger Meta’s analyseværktøj ’Facebook Indblik i side’, til at indsamle og behandle dine personoplysninger.  
2.4.1 Formålet er: 
2.4.1.1 at få statistikker over besøgende og, 
2.4.1.2 få indsigt i brugernes adfærd på vores Facebookside, herunder antal likes, hvem der liker, antal sidevisninger og interaktioner med siden, tilbagekaldelse af likes og rækkevidde af opslag mv. 
Vores behandling er begrænset til de personoplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af ovenstående formål. 


2.4.2. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er: 
2.4.2.1 du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. og, 
2.4.2.2 behandlingen af personoplysningerne er nødvendig for, at vi eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, og dine interesser eller grundlæggende rettigheder og fritidsrettigheder vurderes ikke at gå forud herfor, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra. De(n) legitime interesse(r), der forfølges, er at få statistikker over besøgende og indsigt i brugernes adfærd på vores Facebookside.  


Når du besøger vores Facebookside, vil du få adgang til information om denne behandling. Du kan få flere oplysninger om Facebook herAfhængigt af dine Facebook kontoindstillinger, kan vi behandle personlige eller andre oplysninger via din Instagram profil, herunder interesser. For Instagram gælder de samme formål og retsgrundlag som beskrevet under pkt. 2.4. I den forbindelse har Normann Copenhagen ApS og Meta (Facebook) indgået en aftale om fælles dataansvar. Du kan læse aftalen her.


3. OBLIGATORISK MEDDELELSE AF VISSE PERSONOPLYSNINGER 
I de tilfælde, hvor vi behandler personoplysninger om dig som følge af et krav i henhold til en kontrakt eller et krav, der skal være opfyldt for at indgå en aftale med dig, er du forpligtet til at give os de personoplysninger, som vi skal bruge for at overholde vores forpligtelser efter aftalen. Hvis du ikke giver os de oplysninger, som vi skal bruge for at overholde vores forpligtelser efter aftalen, kan konsekvensen være, at vi ikke kan gennemføre dit køb. Ønsker du flere oplysninger om den afvejning, vi har foretaget, kan du kontakte os, der står under pkt. 1. 


4. MODTAGERE AF PERSONSOPLYSNINGER 
4.1 Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til UPS, Danske Fragtmænd eller en anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. 

4.2 Personoplysninger kan videregives til offentlige myndigheder, hvis vi er forpligtede til det ved lov, eller til politiet ved mistanke om lovovertrædelser eller som led i efterforskning af konkrete lovovertrædelser. Oplysninger om et køb, herunder hvem der har foretaget købet og hvor varen er leveret, kan videregives til kortudsteder, hvis kortholder oplyser, at kortet er misbrugt i forbindelse med det konkrete køb. 

4.3 Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være serverhosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, adresse- og soliditetskontrol, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til persondata i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os. Vi kontrollerer, at vores samarbejdspartnere indenfor databehandling overholder deres forpligtelser. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

4.4 To databehandlere udenfor EU er Google LLC og Facebook Inc., etableret i USA. Oplysningerne overføres på baggrund af standard kontrakt formular.  


5. DINE RETTIGHEDER 
5.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. Vil du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger under pkt. 1.

5.2 Indsigtsretten  
5.2.1 Du har ret til at få oplyst blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Du har også ret til at modtage en kopi af disse oplysninger.
 

5.3 Retten til berigtigelse 
5.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

5.4 Retten til sletning  
5.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.


5.5
Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 
5.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring. I så fald må vi kun behandle oplysningerne med dit samtykke eller med henblik på at fastlægge et retskrav, gøre det gældende eller forsvare det.   


5.6 Retten til dataportabilitet  
5.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

5.7 Retten til indsigelse  
5.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der evt. foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring. Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser, som nævnt i pkt. 3. 

5.8 Retten til at tilbagekalde samtykke  
5.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i pkt. 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke livligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

5.9 Retten til at klage  
5.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder en klageformular og kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk


6. SLETNING AF PERSONDATA 
6.1 Oplysninger indsamlet om din brug af vores hjemmeside jf. pkt. 2.1. slettes, når cookien udløber efter 2 år. Læs mere i vores cookiedeklaration her

6.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, jf. pkt. 2.3., slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne. Vi kan dog gemme dokumentation for dit samtykke i 2 år efter, at vi sidste gang har sendt dig elektronisk markedsføring. Efter framelding af vores nyhedsbreve, anonymiseres statistiske data om din brug af nyhedsbrevet og uden mulighed for efterfølgende at de-anonymisere oplysningerne igen. 

6.3 Oplysninger om dig gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav. 

6.4 Kommentarer eller reaktioner (likes mv.) som den registrerede selv har fortaget på vores virksomhedssider på sociale medier slettes dog først, når den registrerede selv fjerner sin kommentarer eller sin reaktion.