HANDELSBETINGELSER

 

 

GENEREL INFORMATION
Følgende handelsbetingelser vedrører salg og tilbud af produkter på hjemmesiden www.normann-copenhagen.com, som ejes og drives af:

Normann Copenhagen ApS
Niels Hemmingsens Gade 12
1153 København K
Danmark
CVR-no. 10008824

For yderligere information kontakt [email protected]

 

VAREMÆRKER OG OPHAVSRET
Alle produktdesigns, produktnavne og indhold på denne hjemmeside er beskyttet af den internationale lovgivning for ophavsret og varemærker. Det er forbudt at bruge produktdesigns, produktnavne eller varemærker, uden en skriftlig tilladelse fra Normann Copenhagen ApS.
Sanktioner og straf af brud på disse betingelser og ophavsretsloven vil blive afgjort af det danske retsvæsen.

 

INDHOLD, PRODUKTTILGÆNGELIGHED OG PRISER - ANSVARSFRASKRIVELSE
Normann Copenhagen ApS tilstræber at levere så præcist og opdateret indhold på hjemmesiden som muligt. Desværre vil der være situationer, hvor prisændringer, udsolgte vare og andre utilsigtede fejl vil forekomme. Vi forbeholder os retten til ikke at holdes ansvarlige for disse fejl og ændringer. Ligeledes vil Normann Copenhagen ApS og enhver medarbejder eller repræsentant ikke kunne holdes ansvarlige for skader som følge af brug af dette websted eller de produkter, der sælges her.

Produkternes pris fremgår af ordrebekræftelsen. Medmindre andet er angivet og aftalt på skrift, indeholder prisen ikke fragtomkostninger, forsikring, told, afgifter og skatter. Hvis de ikke er angivet i den oprindelige faktura, vil ekstraomkostningerne blive faktureret separat, når Normann Copenhagen kender den eksakte pris.

Normann Copenhagen forbeholder sig retten til at ændre priser og andre gebyrer når som helst. Det er udelukkende kundens ansvar med jævne mellemrum at gennemgå de faktureringsoplysninger, Normann Copenhagen angiver, herunder varslinger, som Normann Copenhagen sender ud eller slår op.


BEHANDLING OG ACCEPT AF ORDRER
www.normann-copenhagen.com er tilgængelig 24 timer i døgnet. Websitet vil i korte perioder muligvis være lukket ned for vedligeholdelse.
Du skal være fyldt 18 år og have et gyldigt kreditkort for at shoppe på vores website. Såfremt du ikke er fyldt 18 år, kan en voksen lave din bestilling for dig.

Hver ordre behandles individuelt. En ordre er ikke endelig, før Normann Copenhagen har accepteret ordren og sendt en skriftlig ordrebekræftelse til kunden. Normann Copenhagen accepterer udelukkende ordrer på betingelse af, at kunden accepterer disse vilkår.

Efter ordrebekræftelsen vil Normann Copenhagen levere produkterne så snart som muligt, medmindre andet aftales. Når en ordre bekræftes, bekræfter kunden samtidig leveringsadressen. Hvis der sker en ændringer i leveringsadressen efter ordrebekræftelsen, vil der blive pålagt et gebyr på 750 kr. (100 EUR; 85 GBP; 110 USD; 1.000 SEK; 1.000 NOK).

 

ÆNDRINGER I OG ANNULLERING AF ORDRER
Kunden kan ikke annullere ordren efter ordrebekræftelsen, med undtagelse af følgende situationer:

  • Ændringer i og annullering af ordrer, der er produceret på bestilling: senest 48 timer efter modtagelse af ordrebekræftelsen, så længe varer, der er på lager, ikke er blevet sendt ud, før Normann Copenhagen modtager anmodningen om ændring eller annullering. I sådanne tilfælde vil der ikke blive opkrævet noget gebyr.

  • Ændringer i og annullering af ordrer, der er produceret på bestilling: mellem 48 timer efter modtagelse af ordrebekræftelsen og seks uger før den dato, hvor varerne forlader lageret. I sådanne tilfælde vil der blive opkrævet et gebyr, der svarer til 25 % af ordrens værdi. 

  • Ændringer i og annullering af ordrer, der er produceret på bestilling: mellem fem og tre uger før den dato, hvor varerne forlader lageret. I sådanne tilfælde vil der blive opkrævet et gebyr, der svarer til 50 % af ordrens værdi. 

  • Ændringer i og annullering af ordrer, der er produceret på bestilling: mindre end tre uger før den dato, hvor varerne forlader lageret. I sådanne tilfælde vil der blive opkrævet et gebyr, der svarer til 100 % af ordrens værdi.  

 

GARANTI OG KLAGER
Hvis produkterne er blevet betalt ud, stiller Normann Copenhagen garanti over for kunden om, at alle produkter i en periode på to år fra leveringsdatoen vil være fri for produktionsfejl, såfremt kunden klager til Normann Copenhagen inden for garantiperioden. For at undgå enhver tvivl er alle mangler, der skyldes eller forårsages af transport, ukorrekt brug, utilstrækkelig vedligeholdelse eller modifikationer eller reparationer fra kundens hånd, udelukket fra denne garanti.

 

KLAGEINDGIVELSER
Hvis kunden ønsker at klage over defekter ved produkterne, skal kunden underrette Normann Copenhagen senest syv bankdage efter at være blevet opmærksom på defekten. Normann Copenhagen kan ikke drages til ansvar for defekte produkter, hvis kunden ikke skriftligt underretter Normann Copenhagen derom inden for denne frist. 

Hvis kunden ønsker at returnere produkter grundet en klage, skal Normann Copenhagens klageblanket udfyldes og sendes til Normann Copenhagen. Blanketten er at finde på Normann Copenhagens websted og skal omfatte oplysninger såsom:

  • Billeder af defekten

  • En kort og præcis beskrivelse af defekten

  • Ordrenummer

  • Kundenummer

 

PRODUKTANSVAR
Normann Copenhagen kan kun drages til ansvar for tingskade forårsaget af leverede produkter, hvis Normann Copenhagen får udleveret tilstrækkelig dokumentation for, at skaden er sket på grund af Normann Copenhagens fejl eller uagtsomhed. Normann Copenhagen kan ikke drages til ansvar for indirekte skader eller følgeskader såsom, men ikke begrænset til, driftstab, tabt indtægt eller andre finansielle konsekvenser, der måtte opstå grundet den skade, Normann Copenhagens produkter måtte forårsage, hvad enten det er inden for kontrakt, en skadevoldende handling, objektivt produktansvar eller på anden vis.

 

GÆLDENDE LOVGIVNING
Enhver stridighed der opstår mellem en kunde og Normann Copenhagen ApS, vil blive afgjort i overensstemmelse med den danske lovgivning.

FOR YDERLIGERE INFORMATION
- Levering 
- Returnering
Privatlivspolitik
- Cookies
Betaling